COVID-19 Crisisteams | “Kunnen we terug naar het oude normaal”

Meer informatie

In deze bijzondere tijden van het Coronacrisis ontstaan er allerlei nieuwe situaties. Het is nog lastig om hier goed grip op te krijgen en inzicht in wat er nodig is om de nieuwe situaties te omarmen.

NuBNO Cursus crisisteam

 • Hoe zorg je als crisisteam dat je op het juiste moment afschaalt en wat is hier voor nodig?
 • Wanneer komt een crisisteam bijeen en wanneer wordt het een regulier teamoverleg?
 • Waar moet je aan denken bij het afschalen en het regelen van o.a. de nazorg?
 • Wat zijn de consequenties van het afschalen naar het “nieuwe normaal”?
 • Hoe kan je tijdens deze crisis, met steeds wijzigende randvoorwaarden, je werk blijven doen als crisisteam?
 • Wat zijn de valkuilen?

Doel

De intervisie heeft tot doel:

 1. Inzicht geven in waar de organisatie staat en het nut en noodzaak van het behouden of afbouwen van crisisoverleg momenten.
 2. Bewustwording van de noodzaak tot afschalen en duidelijkheid rondom het bijeenkomen van het crisisteam.
 3. Inzicht in de valkuilen en wat er nodig is om het nieuwe normaal te omarmen.
 4. Gezamenlijk tot overeenkomsten, oplossingen en duidelijke afspraken te komen voor een goede afschaling en nazorg.

Wij faciliteren de bijeenkomst van voorbereiding tot uitvoering en nazorg.

Beschrijving

De intervisiebijeenkomst is interactief.

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten en schuifkaarten. Leden van het crisisteam zijn verantwoordelijk voor op- en afschalen, besluiten of het nodig is en stemmen dit af met de voorzitter van het crisisteam. Maar wanneer doe je dit en in welke situaties? De vier kernvragen geven hier een antwoord op.

Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen. De intervisie wordt op maat gemaakt. Deze intervisie bijeenkomst vormt een goede combinatie met de verdiepingstraining voor crisisteamleden en biedt de mogelijkheid deze trainingen als naslagwerk te gebruiken.

Hoe werkt het

Wij faciliteren de bijeenkomst met Microsoft Teams. Microsoft Teams is een beveiligde werkomgeving waarin documenten met elkaar kunnen worden gedeeld.  De training wordt van voorbereiding tot uitvoering begeleidt door een facilitator van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing.

Datum

Nader te overleggen

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen.

Doelgroep (functionaris)

 • Leden crisisteams

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie.


Randvoorwaarden

Toegang tot een computer met een functionerende microfoon en camera.

Cursusduur

1,5 – 2 uur.

Kosten

 • Per deelnemer €175,00 exclusief btw*
 • Per crisisteam €1050,00 exclusief btw*, minimaal 6 personen

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 14 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This