COVID-19 Crisisteams | Terugblik en vooruitkijken

Meer informatie

De coronacrisis heeft voor veel organisaties allerlei nieuwe situaties opgeleverd. Het is nog lastig om hier goed grip op te krijgen en inzicht in wat er nodig is om de nieuwe situaties te omarmen.

NuBNO Cursus crisisteam

 • We kijken terug naar de wijze waarop het crisisteam is omgegaan met de COVID-19 crisis.
 • We staan stil bij de knelpunten die zijn ontstaan.
 • De rollen en verantwoordelijkheden van de crisisteamleden komen aan bod.
 • Wat is er nodig om de organisatie voor te bereiden op een tweede golf die mogelijk kan plaatsvinden?
 • We kijken vooruit naar wat gewenst is voor het crisisteam, binnen de organisatie en welke acties ondernomen dienen te worden.

We doen dit op intervisiebasis waarin we met alle deelnemers in gesprek gaan.

Doel

De intervisie heeft tot doel:

 1. Inzicht te geven hoe de crisisteamleden de werkwijze van crisisorganisatie hebben ervaren en wat er nodig is bij nieuwe crisisoverleggen
 2. Nut en noodzaak van een goed crisisoverleg waarbij de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn
 3. Bewustwording van de noodzaak tot opschalen en afschalen
 4. inzicht in de valkuilen en wat is er nodig om voorbereid te zijn voor de toekomst
 5. Teamsamenwerking tijdens crisissituaties te stimuleren

Wij faciliteren de bijeenkomst van de voorbereiding en tot uitvoering, tot en met de nazorg.

Beschrijving

De intervisiebijeenkomst is interactief.

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten en schuifkaarten. Leden van het crisisteam zijn verantwoordelijk voor op- of afschaling, besluiten wat nodig is, en stemmen dit af met de voorzitter van het crisisteam. Maar wanneer doe je dit en in welke situaties? De vier kernvragen geven hier een antwoord op.

Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen. De intervisie wordt op maat gemaakt. Deze intervisiebijeenkomst vormt een goede combinatie met de verdiepingstraining voor crisisteamleden en biedt de mogelijkheid deze trainingen als naslagwerk te gebruiken.

Hoe werkt het

Wij faciliteren de bijeenkomst met Microsoft Teams. De training wordt van voorbereiding tot uitvoering begeleidt door een facilitator van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing. Microsoft Teams is een beveiligde werkomgeving waarin documenten met elkaar kunnen worden gedeeld.

Datum

Nader te overleggen

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Doelgroep (functionaris)

 • Leden crisisteam
 • Leden operationeel team

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie.


Randvoorwaarden

Toegang tot een computer met een functionerende microfoon en camera.

Cursusduur

1,5 – 2 uur.

Kosten

 • Per deelnemer €175,00 exclusief btw*
 • Per crisisteam €1050,00 exclusief btw*, minimaal 6 personen

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 4 deelnemer en maximaal 14 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This