COVID-19 De Invloed op je planvorming

Meer informatie

NuBNO Cursus planvormingDe coronacrisis heeft voor veel organisaties allerlei nieuwe situaties opgeleverd. Planvormingen zijn gebruikt, maar zijn deze nog wel juist en volledig? Zijn jullie er achter gekomen dat het in de praktijk soms anders loopt dan op papier? Het is nog lastig om hier goed grip op te krijgen en inzicht in wat er nodig is om tot een passende planvorming te komen. Met een passende planvorming zorgt je dat je voorbereidt bent op de tweede infectiegolf.

 • We kijken met elkaar terug naar wat heeft gewerkt en wat niet.
 • Welke planvormingen zijn gebruikt en welke planvorming mis je nog?
 • Hoe kan je op een praktische wijze de planvorming snel updaten?
 • Wat moet er minimaal komen om voorbereid te zijn op de tweede infectiegolf?
 • Planmatig kijken we vooruit naar wat is gewenst vanuit de deelnemers binnen de organisatie en welke acties ondernomen dienen te worden.

We doen dit op intervisiebasis waarin we met alle deelnemers in gesprek gaan.

Doel

De intervisie heeft tot doel:

 1. Inzicht te geven wat het nut en de noodzaak is van planvorming
 2. Duidelijk maken waaraan een planvorming minimaal dient te voldoen
 3. Advies en tips hoe je op een eenvoudige en snelle wijze de diverse planvormingen kunt aanpassen
 4. Inzicht krijgen in de valkuilen bij het opstellen van planvorming
 5. Inzicht krijgen in hoe anderen zijn omgegaan met hun planvorming en welke knelpunten worden ervaren

Wij faciliteren de bijeenkomst van de voorbereiding en uitvoering, tot en met de nazorg.

Beschrijving

De intervisiebijeenkomst is interactief. Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met tekeningen, formats, praatplaten en de Veilig in Beeld schuifkaarten. Centraal staan hierin de vier belangrijke kernvragen. Verder gaan we met elkaar in gesprek, er komen dan allerlei vragen naar boven.

Hoe werkt het

Wij faciliteren de bijeenkomst met Microsoft Teams of met Microsoft Teams, live event. Microsoft Teams is een beveiligde werkomgeving waarin documenten met elkaar kunnen worden gedeeld.  De training wordt van voorbereiding tot uitvoering begeleidt door een facilitator vanuit Veilig in Beeld | Crisisbeheersing.

Datum

Nader te overleggen

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen.

Doelgroep (functionaris)

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planvorming crisisbeheersing binnen de organisatie, zoals:

 • Crisisadviseurs/ Crisiscoördinatoren
 • Veiligheidsadviseurs,
 • KAM, Beleidsadviseurs
 • Hoofd BHV

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie.


Randvoorwaarden

Toegang tot een computer met een functionerende microfoon en camera.

Cursusduur

1,5 – 2 uur.

Kosten

 • Per deelnemer €145,00 exclusief btw*

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 4 deelnemer, maximaal 14 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This