COVID-19 Sleutelfiguren | Terugblik en vooruitblik, hoe nu verder

Meer informatie

NuBNO Cursus sleutelfiguurDe wereld is met man en macht bezig het COVID-19 virus terug te dringen. Er is veel gebeurd de afgelopen weken. Angst, onzekerheid, maar ook saamhorigheid en tomeloze inzet van medewerkers. De coronacrisis heeft voor veel organisaties allerlei nieuwe situaties opgeleverd. Het is nog lastig om hier goed grip op te krijgen en inzicht in wat er nodig is om de nieuwe situaties te omarmen.

 • We blikken met je terug op wat er is gebeurd en hoe je het hebt ervaren.
 • We staan stil bij de knelpunten die zijn ontstaan.
 • De rollen en verantwoordelijkheden tijdens het opschalen en uitvoeren van de reguliere zorg komen aan bod.
 • Wat is er nodig om je voor te bereiden op een eventuele tweede golf.
 • Wat vindt jij belangrijk?
 • We kijken vooruit naar wat gewenst is door de deelnemers binnen de organisatie en welke acties ondernomen dienen te worden.

We doen dit op intervisiebasis, waarin we met alle deelnemers in gesprek gaan.

Doel

De intervisie heeft tot doel:

 1. Inzicht in elkaars problematiek ten aanzien van het COVID-19 virus
 2. Hoe heb je de crisis ervaren en wat heb je geleerd
 3. Knelpunten en oplossingen met elkaar te delen
 4. Vooruit kijken en welke acties dienen ondernomen te worden
 5. Tips en valkuilen
 6. Inzicht krijgen in hoe de Zorgcontinuïteit/ Bedrijfscontinuïteit disbalansen je persoonlijk wakker houden en welke er nog op de loer liggen

Wij faciliteren de bijeenkomst van de voorbereiding en uitvoering, tot en met de nazorg.

Beschrijving

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten en de NuBNO schuifkaarten. Centraal staan hierin de vier belangrijke kernvragen. We gaan met elkaar in gesprek. Er komen dan allerlei vragen naar boven.

Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen. De intervisie wordt op maat gemaakt.

Hoe werkt het

De intervisie bijeenkomst is interactief. Microsoft Teams is een beveiligde werkomgeving waarin documenten met elkaar kunnen worden gedeeld. De training wordt van voorbereiding tot uitvoering begeleidt door een facilitator van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing.

Datum

Nader te overleggen

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen.

Doelgroep (functionaris)

Sleutelfiguren, zoals:

 • Crisisadviseurs, crisiscoördinatoren
 • Managers, teamleiders, hoofden van locatie(s)
 • Avond-, nacht- en weekendhoofden

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie.


Randvoorwaarden

Toegang tot een computer met een functionerende microfoon en camera.

Cursusduur

1,5 – 2 uur.

Kosten

 • Per deelnemer €145,00 exclusief btw*

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 4 deelnemer, maximaal 30 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This