COVID-19 Sleutelfiguren | “Wat is het nieuwe normaal?”

Meer informatie

NuBNO Cursus sleutelfiguurJe gaat met ervaringsdeskundigen uit je eigen organisatie in gesprek over de situatie die is ontstaan en hoe je het nu verder op kunt pakken. Er is plek om ervaringen te delen en kennis op te doen. Het is een ondersteunende meeting waarbij iedereen betrokken wordt en gevraagd om inzicht te geven, mee te denken en elkaar oplossingen te bieden.

Centraal staat de vraag: “Kunnen we nog wel terug naar het oude normaal en zo nee, wat is het nieuwe normaal?”

 • We kijken terug naar de wijze waarop je bent om gegaan met de COVID-19 crisis.
 • We staan stil bij de knelpunten die zijn ontstaan.
 • De rollen en verantwoordelijkheden van de crisisteamleden en je collega’s komen aanbod.
 • Wat is er nodig om je organisatie voor te bereiden op een eventuele tweede infectiegolf.
 • We kijken vooruit naar wat is gewenst door de deelnemers binnen de organisatie en welke acties ondernomen dienen te worden.

Wij faciliteren de bijeenkomst van de voorbereiding en uitvoering, tot en met de nazorg.

Beschrijving

De intervisiebijeenkomst is interactief en wordt op maat gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten en de NuBNO schuifkaarten. Centraal staan hierin de vier belangrijke kernvragen. Wanner schaal je op en af. Maar wanneer doe je dit en in welke situaties? Er komen dan allerlei vragen naar boven.

Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen.

Hoe werkt het

Wij faciliteren de bijeenkomst met Microsoft Teams of met Microsoft Teams, live event. Microsoft Teams is een beveiligde werkomgeving waarin documenten met elkaar kunnen worden gedeeld. De training wordt van voorbereiding tot uitvoering begeleidt door een facilitator van NuBNO.

Datum

Nader te overleggen

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen.

Doelgroep (functionaris)

Sleutelfiguren, zoals:

 • Crisisadviseurs, crisiscoördinatoren
 • Managers, teamleiders, hoofden van locatie(s)
 • Avond-, nacht- en weekendhoofden

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie.


Randvoorwaarden

Toegang tot een computer met een functionerende microfoon en camera.

Cursusduur

1,5 – 2 uur.

Kosten

 • Per deelnemer €145,00 exclusief btw*

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 30 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This