Veilig in Beeld | Crisisbeheersing luistert goed, denkt echt mee en geeft goede tips

Ron Jacobs, crisiscoördinator Zuyderland MC

‘Speciaal voor de vier locaties van het Zuyderland ziekenhuis is na de fusie in 2015 een crisisbureau opgericht’, vertelt Ron Jacobs. ’Dat houdt zich bezig met het voorkomen en voorbereid zijn op crises. Vroeger werden vooral BHV’ers opgeleid voor ongelukken of ontruiming bij brand, tegenwoordig maken we ook plannen voor andere risico’s, bijvoorbeeld een grote ICT-storing. Het gaat om bedrijfs- en zorgcontinuïteit. Binnen de afdelingen kijken we wat risico’s zijn en hoe we moeten reageren in de verschillende scenario’s. Ook hebben we een crisisteam met sleutelfiguren, die we snel bij elkaar kunnen roepen als het nodig is om op te schalen.

We moeten medewerkers vooral alert houden voor de enkele keer dat er iets gebeurt. Daarom gaan we regelmatig met vraagstukken naar afdelingen en vragen we ook of zij nog risico’s signaleren of oplossingen hebben voor situaties. Daarnaast zorgen we dat iedereen de noodzakelijke scholing krijgt. Langzamerhand weet iedereen het crisisbureau te vinden.

Enthousiast over de aanpak van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid konden wij binnen OTO (Opleiden Trainen Oefenen) Limburg een integraal Bedrijfsnoodplan opzetten. Daarvoor kwamen we in contact met Suzanne Walsteijn van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing. Zij ontwikkelden ook een e-learning, die alle medewerkers geregeld moeten doen, zodat ze weten hoe ze moeten alarmeren bij een crisissituatie. Uiteraard trainen we ook ontruimingen van afdelingen. Wij zijn erg enthousiast over de aanpak van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing. Er is een klik met ons team. Ze luisteren goed, denken echt mee en geven goede tips. En ze houden het dicht bij onze organisatie, weinig theorie, heel beeldend: de infographic die ze speciaal voor onze organisatie maakten, spreekt erg aan. Ook de trainingen van onze ‘plotters’ zijn enthousiast ontvangen: ‘Ze doen het anders dan anderen’, ‘Ze vragen hoe wij het zelf aan zouden pakken en proberen het ter plekke uit’, ‘Hier hebben we echt wat aan’, waren enkele reacties.’

‘ Hier hebben we echt wat aan’, reactie van deelnemer aan de plottertraining

 

Share This