Crisisbord

Oefen met het team
of gebruik bij een crisis

Infographic-OTO-versie

Inzicht in op- en afschaling voor het hele team

Wie bedient bij jullie de knoppen als het fout gaat?

Integrale veiligheid vereist overzicht en inzicht. Er is veel aanwezig, maar is dit ook zichtbaar en wie doet wat? Diverse afdelingen houden zich bezig met veiligheidsonderwerpen. In hoeverre is dit bij jullie ook zo? Hoe kun je komen tot een optimale aanpak, maak je mensen enthousiast en creëer je in één overzicht de veiligheidsaspecten, rollen en verantwoordelijkheden van iedereen.

Medewerkers komen en gaan, dit geldt ook voor de sleutelfiguren van jouw veiligheidsorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan leden van een crisisteam, preventiemedewerkers of de functionaris gegevensbescherming. Als organisatie wil je deze nieuwe en bestaande medewerkers 24 uur per dag de kennis en inzicht geven over hoe veiligheid is geborgd binnen de organisatie en wat de rol is van iemand ten tijde van een crisissituatie en daarna. Het gaat om Veiligheidsbewustzijn.

Onze digitale tools. Kijk hier wat ze voor je kunnen doen!

Wat onze klanten zeggen

MUMC+| Herstelzorg

Veilig in Beeld |Crisisbeheersing snapt wat wij willen en geeft niet op

Marlie Ramakers
MUMC+| Herstelzorg

Marit Lamers

Ze kijken vooral naar wat wel mogelijk is.

Marit Lamers
Combinatie Jeugdzorg

Ron Jacobs

Veilig in Beeld | Crisisbeheersing luistert goed, denkt echt mee en geeft goede tips.

Ron Jacobs
Zuyderland MC

Meander

Veilig in Beeld | Crisisbeheersing fungeert echt als onze sparringpartner.

Ed Spix
MeanderGroep Landgraaf

Amsta

Met Veilig in Beeld | Crisisbeheersing een goede en volledige BHV- en crisisorganisatie neergezet.

Hendrik Jan Jansen
Amsta

Aan de slag met jouw BNO?

Probeer het NU en voel je vrij