Over Veilig in Beeld | Crisisbeheersing

Onze visie is de Bedrijfsnoodorganisatie nauw aan te sluiten bij de organisatie. Door de focus te leggen op het management in de organisatiestructuur zorgen wij voor een betere verbinding tussen het strategisch niveau en het uitvoerend niveau. Veilig, voelen, Zijn en Handelen voor iedereen!

Houdt ruimte over voor intuïtie. 100% veiligheid bestaat niet.

– Inge Muller

Verbinding creëer je door veiligheids-bewustwording samen op te pakken.

– Suzanne Walsteijn

Samen brengen we de veiligheid in kaart!

– Isa Mast

Geef veiligheid de aandacht die het verdient!

– Maren van Harten

Voorkomen is beter dan genezen.
Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.

– Britt Giesbers

Over Veilig in Beeld | Crisisbeheersing

Wij geloven niet in een eenzijdige aanpak van veiligheid. Alleen een integrale aanpak waarbij veiligheid structureel georganiseerd wordt in het werkproces gaat voor daadwerkelijke veiligheidsbewustzijn zorgen. Het is ons doel dat de Bedrijfsnoodorganisatie leeft, ademt en uitstraalt dat veiligheid is ingebed op alle niveaus in de organisatie. Veiligheidsbewustzijn is dynamisch en in beweging. De ondersteunende tools moeten daarom ook dynamisch en flexibel zijn. Ze moeten daarnaast inzicht bieden en eenvoudig te gebruiken zijn. Als ervaren professionals geven wij onafhankelijk advies ten aanzien van het inrichten en veranderen van onder andere de bestaande Bedrijfshulpverlening naar een pragmatische Bedrijfsnoodorganisatie, die onderdeel uitmaakt van de crisisorganisatie.

Ontmoet Inge en Suzanne

Suzanne Walsteijn en Inge Muller zijn de gezichten van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing. Suzanne en Inge zijn een dynamisch team. Beiden hebben zij ervaren dat de integrale aanpak van veiligheid van doorslaggevend belang is voor het creëren van veiligheidsbewustzijn. Hun aanpak is pragmatisch en ze kruipen in de huid van je organisatie. Ze luisteren naar wat nodig is en vertalen wat ze horen in beeld.  Ze hebben passie voor hun vak en nemen met hun enthousiasme iedereen mee in hun zienswijze en bevlogenheid.

Zie, Ken, Hoor en Help elkaar!

Share This