‘Veilig in Beeld stelt vragen, coördineert, structureert en komt met oplossingen’

Vivantes heeft negen locaties voor ouderenzorg in de westelijke mijnstreek van Limburg: Sittard en Geleen. Daarnaast verzorgt het ook thuiszorg in aanleunwoningen.

Sinds vorig jaar is Pierre Bisscheroux Arbo coördinator binnen Vivantes. Hij zorgt voor een veilig en gezond werkklimaat voor medewerkers. Hij maakt beleidsplannen, waarbij alle risico’s in beeld zijn gebracht. Iedere locatie heeft een lokale Arbo commissie, waar alle ARBO gerelateerde onderwerpen besproken worden. Iedere locatie beschikt over een eigen ontruimingsplan dat bij calamiteiten ingezet kan worden. Vijf of zes keer per jaar worden brandrondgangen/instructies voor medewerkers gegeven, zodat alle medewerkers betrokken zijn en weten wat ze moeten doen bij calamiteiten.

‘Als Arbo coördinator ben ik onderdeel van de crisisorganisatie en ook adviseur voor de Raad van Bestuur. Met de dames van Veilig in Beeld zijn crisisbeleidsplannen opgesteld waarbij naast de strategische en tactische (beleids)plannen, ook de operationele uitvoering is opgenomen in de kwaliteitsplannen. Er is nu een kapstok waar we rollen, taken en verantwoordelijk aan op kunnen hangen.

Daarnaast houden we ‘table top’ oefeningen. Dat zijn virtuele oefeningen met 10 tot 15 medewerkers over calamiteiten, bijvoorbeeld een gifwolk, zowel strategisch met het managementteam als per locatie. Zo oefen je aan tafel welke acties ingezet kunnen en moeten worden. Per jaar doen we ook minimaal een ontruimingsoefening per locatie.

Veilig in Beeld kende ik op afstand via het netwerk acute zorg in Limburg. Zij maakten plannen voor het regionale netwerk waar Vivantes ook deel van uitmaakt. De samenwerking is erg prettig. Ze denken constructief mee, luisteren goed en vertalen dat in plannen. Ze zijn altijd goed voorbereid en punctueel in opvolging. Ze zijn eerlijk en open, gebruiken geen smoesjes als er iets fout gaat, maar zetten het meteen recht. Door hun begeleiding van de ‘table top’ oefeningen zien ook collega’s duidelijk meerwaarde van de oefeningen. We stellen nu denkkaarten op, zodat je bij calamiteiten weet bij wie je terecht kunt. Tijdens dat soort sessies stelt Veilig in Beeld de vragen, ze coördineren, structureren en komen met oplossingen als het stagneert. Ik zou ze een dikke 9 als cijfer geven.’

Pierre Bisscheroux – Arbocoördinator Vivantes

Veilig in Beeld - Klantverhalen - Pierre Bisscheroux - Vivantes

Share This