‘Ik krijg altijd per ommegaande antwoord, heel prettig’

Ziekenhuis Riverenland is een streekziekenhuis met 300 bedden en 1560 medewerkers, in het land van Maas & Waal en de Betuwe in Gelderland. Het heeft diverse specialisaties, een buitenpolikliniek en laboratorium in Culemborg en buitenprikposten. Sinds een jaar is Pia van Rossum hier unitmanager gastvrijheid. De medewerkers van de receptie en tweehonderd vrijwilligers vallen onder haar, maar ook die van het mortuarium en de beveiliging. Daarnaast is zij crisismanager en crisiscoördinator. Een drukke functie, zeker tijdens de pandemie en ook nu een lege afdeling in de oudbouw van het ziekenhuis wordt ingericht voor veertig vluchtelingen uit Oekraïne.

‘Veilig in Beeld heeft geholpen met het schrijven van het crisisorganisatieplan, met scholingen voor medewerkers en het voorbereiden van oefeningen. Nu zijn we in gesprek over het crisismanagementplan. Aan het einde van het jaar willen we een oefening doen, met spoedeisende hulp, beveiliging en receptie. De hulp van Veilig in Beeld is hard nodig. Zij hebben regelmatig contact met iedereen die bij de crisisorganisatie betrokken is, zoals de zorgmanager en de manager spoedeisende hulp.

In crises speelt de receptie een grote rol, daar komen bij calamiteiten de telefoontjes binnen. Ook de beveiliging is belangrijk. Veilig in Beeld verzorgt trainingen voor hen. Ze maken taakkaarten, waar de afdelingen zelf aan meewerken: wat is de crisis, wat doe je, maar ook puur praktisch: waar plaats je de taakkaart, zodat je hem altijd bij de hand hebt.

De samenwerking met Veilig in Beeld loopt heel goed. Het afgelopen jaar hebben we veel online gedaan, maar de lijnen zijn kort, ik krijg altijd per ommegaande antwoord, dat is erg prettig. Ook de zorgmanager is enthousiast over de snelle terugkoppeling en de trainingen. Vooral de communicatie verloopt erg goed. Aanpassingen in stukken pakken ze meteen op. Je merkt dat ze echt verstand van zaken hebben. Voor mij was veel nieuw, daar hebben ze mij echt goed in bijgestaan.

Vorig jaar had ik wat budget over, ik heb aangegeven dat ik dat graag zou willen gebruiken voor BOB-borden in twee crisisruimtes. De BOB methode (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) werkt erg goed om orde te scheppen. Die borden hebben we samen gemaakt en opgehangen. Ook de Raad van Bestuur vindt dat heel efficiënt werken. Dus wij zijn zeer tevreden.’

Pia van Rossum – unitmanager gastvrijheid Ziekenhuis Rivierenland

Veilig in Beeld - Klantverhalen - Pia van Rossum

Share This