Jouw BNO

                Het opzetten van een goede Bedrijfsnoodorganisatie is geen eenvoudige zaak.                       Daarnaast is er de uitdaging om de BNO een levend onderdeel te maken van jouw eigen organisatie. Natuurlijk zijn er richtlijnen, protocollen en wetgeving, maar door de bomen het bos vinden vergt nogal wat. Daarnaast leiden veel BHV-, crisis-en Bedrijfsnoodorganisaties, een slapend bestaan naast de eigen organisatie. Veilig in Beeld | Crisisbeheersing brengt hier graag verandering in! Wij hebben unieke trainingen, hulpmiddelen en kennis beschikbaar om uw Bedrijfsnoodorganisatie goed in te richten! 

Advies

Door het in beeld brengen van protocollen, een kwaliteitshandboek en planvorming groeit het veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers.

Ons advies richt zicht op Integrale Veiligheidsprocessen binnen jouw organisatie.

Samen brengen we aan de hand van een concreet stappenplan jouw Bedrijfsnoodorganisatie volledig in beeld en gaande weg brengen we inzicht en overzicht in de huidige en de gewenste organisatie.

Trainen

Veilig in Beeld | Crisisbeheersing biedt een groot scala aan trainingen aan die zich richten op de verschillende organisatorische aspecten die tijdens een acute situatie voor komen. Bij de trainingen wordt vooral gefocust op de volgende punten:

  • Melding en alarmering (Wie, doet wat en wanneer)
  • Leiding en coördinatie (Wie is waar verantwoordelijk voor)
  • op- en afschaling (Hoe vindt de alarmering en opschaling binnen de organisatie plaats)
  • Informatieoverdracht (Wie informeer ik over wat) .

In beeld

De Veilig in Beeld infographic kan speciaal voor jouw organisatie worden gemaakt!  Zo wordt een duidelijk beeld gegeven van de te nemen stappen, het moment van opschalen en de rollen van verschillende personen. De infographic kan ook online voor je gemaakt worden! Verder maken wij al ons materiaal specifiek voor elk doel! Zo tekenen wij elke keer andere visuals voor een training, bedenken wij realistische oefenscenario’s en maken wij beeldmateriaal op locatie voor een E-learning

Share This