‘Er gaat een bak energie uit van Inge en Suzanne’

Beweging 3.0 biedt gespecialiseerde verpleging thuis en zorg in woonzorgcentra en verpleeghuizen in de regio Eemland, rondom Amersfoort. Er zijn 12 locaties, een hoofdkantoor en zo’n 40 kantoren voor wijkverpleging.

Drie jaar geleden is Hans van den Hoek aangesteld, allereerst om de BHV organisatie op orde te brengen. Dat omvat onder andere opleidingen en roosters voor 650 BHV’ers. Een goede BHV organisatie is ook belangrijk voor het totale crisismanagement, waar het Centraal crisisteam (CCT) en de Lokale crisisteams (LCT) voor staan.

‘Toen de BHV-organisatie stond, ben ik aan de slag gegaan met het crisismanagementplan. Het bestaande plan was meer dan 100 pagina’s. Samen met een adviseur ben ik dat gaan herschrijven. Toen stond de inhoud er wel, maar was het nog niet echt werkbaar voor de organisatie. Ik wilde het graag visueel maken. Daarbij heb ik hulp gekregen van Veilig in Beeld, zij maken mooie infographics. Toen we bezig waren vonden zij dat het beter kon, veiliger, duidelijker. Nu omvat het crisismanagementplan 27 pagina’s. Daar zitten wel bijlagen, taakkaarten, functiekaarten, en een crisismatrix bij, allemaal in kleur en met plaatjes, waardoor het voor iedereen te lezen is.

Mijn ervaring met Veilig in Beeld is zeer positief. Er gaat een bak energie uit van de Inge en Suzanne. Ze hebben een goed analytisch vermogen en zien wat nodig is. Ze zorgen dat je op het pad blijft, en kennen de regels waar we aan moeten voldoen. Daarbij kijken ze ook goed naar wat er leeft in de organisatie. We doen regelmatig alertheidsoefeningen, met stil alarm, en evalueren dat ook, zodat medewerkers het beleven, het nut zien en er enthousiast over worden.

De volgende stap met Veilig in Beeld is het trainen van de crisisteams. We zijn nu begonnen met e-learnings en scenariotrainingen voor het hoger management. Daarna krijgen de lokale crisisteams trainingen en e-learnings, toegespitst op lokale situaties. Volgend jaar willen we grote oefeningen doen met de GHOR.’

Hans van den Hoek – Coördinator veiligheid en Hoofd BHV bij Beweging 3.0

Veilig in Beeld - Klantverhalen - Hans van der Hoek

Share This