De 8e disbalans

De digitale infrastructuur staat als risicofactor met stip op nummer één. In de voorbereiding op rampen en crises zijn het al lang niet meer alleen de flitsrampen die een zorginstelling in zijn zorgcontinuïteit bedreigen. De bedreigingen komen meer en meer intern uit de organisatie waarbij ontwrichting van de digitale infrastructuur niet alleen meer veroorzaakt wordt door cybercrime, maar ook doordat er steeds meer verschillende systemen en applicaties, ieder met zijn eigen doel, aan elkaar gekoppeld worden. Redenen om de handen ineen te slaan en een samenwerkingsverband op te starten om inzicht en overzicht te geven en awareness te vergroten.

Wat gaan we maken

  • Een standaard infographic
  • Een kennisplatform
  • Formats voor:
    – Denkkaarten
    – Taakkaarten
    – OTO programma
  • Tools, Bestpractises, scenario’s

Share This