Met vragen kan ik altijd bij Veilig in Beeld | Crisisbeheersing terecht.

‘Met Veilig in Beeld | Crisisbeheersing een goede en volledige BHV- en crisisorganisatie neergezet’ Hendrik Jan Jansen, Adviseur Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid bij Amsta in Amsterdam.

Amsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet in staat is zijn of haar leven op eigen kracht vorm te geven. Hendrik Jan Jansen komt als adviseur Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid zoveel mogelijk op de werkvloer bij alle 28 locaties in de stad. ‘Elke locatie heeft zijn eigen bedrijfsnoodplan’, vertelt hij, ‘en we hebben één centraal crisisplan voor als er opgeschaald moet worden.’

Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie

‘In 2016 hebben we met Veilig in Beeld | Crisisbeheersing de hele BHV-organisatie tegen het licht gehouden. Wij leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie, ook voor de veiligheid. Dat motiveert meer betrokkenheid en zorgt dat werknemers zelf risico’s en onveilige situaties signaleren. Met Veilig in Beeld | Crisisbeheersing hebben we een format ontwikkeld, waarin bepaalde vereisten vastliggen, maar de locaties het verder grotendeels zelf kunnen invullen. Zij omschrijven hoe ze het geregeld hebben, dat leggen we niet van bovenaf op.’

Veilig in Beeld | Crisisbeheersing kent de wet- en regelgeving

’De samenwerking met Veilig in Beeld | Crisisbeheersing is erg prettig. Ze weten veel, kennen alle wet- en regelgeving. Dat zorgt ervoor dat we niets overslaan. Samen hebben we een goede en volledige BHV- en crisisorganisatie neergezet. Wij willen zo min mogelijk protocollen gebruiken. We konden met Veilig in Beeld | Crisisbeheersing goed sparren over het terugbrengen van het aantal plannen: Wat moet echt? Hoe kunnen we het verder beknopt en bondig houden? Met vragen kan ik altijd bij Veilig in Beeld | Crisisbeheersing terecht.’

E-learning voor evacuatie-assistenten

‘We maken nu een e-learning voor evacuatie-assistenten. Iedereen die niet-BHV’er is, is automatisch evacuatie-assistent. Medewerkers zijn met z’n allen verantwoordelijk voor kwetsbare mensen, dus het is goed om met z’n allen te weten wat risico’s zijn, te signaleren als er bijvoorbeeld iets voor een nooduitgang staat. Deze e-learning was op de markt niet te vinden, Veilig in Beeld | Crisisbeheersing had een kant- en-klaar plan. Zij hebben de visie over wat er in moet, wij hebben zelf een eigenwijze visie over hoe de vorm moet worden, met leuke herkenbare filmpjes. Ook daarin denkt Veilig in Beeld | Crisisbeheersing prettig mee.’

‘ Met vragen kan ik altijd bij Veilig in Beeld | Crisisbeheersing terecht.’

 

 

Share This