Over het ‘dak repareren als de zon schijnt’

Nog even enige feedback op de Webinars Covid-19 en de ervaringen van het werken met onze Infographic van de Bedrijfs-Nood-Organisatie van SEIN.

 Ik heb beide Webinars tot nu toe als bijzonder waardevol en leerzaam ervaren en ik weet zeker dat jullie ons (de sector) enorm hebben geholpen met alle tips en tricks die we van jullie hebben ontvangen. De aangereikte stukken zijn in mijn ogen vooral heel waardevol voor verdere communicatie binnen de organisaties. Het wakkert de ‘awareness’ aan, zeker bij de personen die ‘normaal’ niet altijd direct betrokken bij het in stand houden van Zorgcontinuïteit onder invloed van (dreigende en langdurige) verstoringen/ risico’s.

Het goed en duidelijk kunnen informeren van (vele) lagen binnen de organisatie kan (zal) soms leiden tot een overvloed aan informatie op verschillende niveaus. Raad van Bestuur, management, leidinggevenden, artsen, neurologen, medewerkers, leerlingen/ stagiairs, de O.R., verwanten, cliëntenraad, ouderraad ect.), allen vragen (terecht) om allerlei info op vele verschillende gebieden. Een goed en duidelijk verhaal helpt bij het eenduidig informeren van verschillende groepen. Jullie hebben ons hierbij zeker geholpen. Dank daarvoor.

Als laatste zijn wij (SEIN) enorm blij dat we de Infographic (die we vorig jaar samen hebben gemaakt)  hebben kunnen gebruiken als leidraad voor onze Bedrijfs-Nood-Organisatie bij allerlei interne en externe opschalingen die afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Steeds konden wij aan de hand van de Infographic kijken waar we ons ‘bevonden’, hoe de overlegstructuren liepen, verliepen dan wel moesten lopen en op welk niveau van opschaling we ons bevonden. Mooi was om te zien dat daar waar wij eerder overlegstructuur voorzagen met Copi en/ of ROT nu vrij eenvoudig GGD/ GHOR en RIVM daarvoor konden worden ingevuld. Alle geledingen bleven verder in tact en operationeel zoals op de BNO weergegeven. Dit gaf uiteraard enorm veel overzicht en vertrouwen aan allen die een rol hadden binnen de BNO. Zeker in de eerste weken bleek de BNO voor ons van grote waarde omdat we de structuur waarop e.e.a. georganiseerd kon worden reeds was voorzien en geregeld (we hebben de BNO immers 24 uur per dag in de lucht).

Kortom, het is voor ons de kapstok geweest waar we de hele BNO aan hebben kunnen ‘ophangen’. Over het ‘dak repareren als de zon schijnt’ gesproken (hadden wij even geluk!).

Hans Nieuwehuis, Stichting SEIN

Share This