Jana Pekarova, Beleidsadviseur Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid bij Cordaan in Amsterdam

Cordaan geeft zorg in alle sectoren zowel intra- als extramuraal, behalve kraamzorg. Er werken bijna 6000 mensen op 120 locaties, grotendeels in Amsterdam. Jana Pakarova is Beleidsadviseur Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid binnen Cordaan en adviseert vooral directie en Raad van Bestuur. Met drie collega’s, die operationeel zijn binnen de verschillende domeinen van Cordaan, ondersteunt zij vooral de uitvoering door medewerkers facilitair.

Professionalisering BNO

‘Cordaan ziet de noodzaak in van 24/7 bereikbaarheid, daarvoor is professionalisering noodzakelijk. Twee jaar geleden hadden wij een gesprek met Veilig in Beeld | Crisisbeheersing ; toen waren we al enthousiast over hun aanpak. Nu we met de organisatie een stap wilden zetten, heb ik contact met ze gezocht.

Binnen Cordaan hadden alle locaties de Bedrijfs Nood Organisaties grotendeels ingericht. Samen met Veilig in Beeld | Crisisbeheersing hebben we de hele organisatie tegen het licht gehouden en gekeken wat er was en wat er nog ontbrak.

Totaalplan met duidelijke taken en rollen

Vervolgens hebben we alles beschreven en vooral cohesie aangebracht in de verschillende plannen op verschillende locaties. Zo is een totaalplan voor de hele organisatie ontstaan. Alle taken en rollen zijn nu duidelijk. Voorheen waren die vooral afhankelijk van de personen die op dat moment aanwezig waren. Nu hebben bepaalde functies bepaalde rollen. Daar moet je echt even goed over nadenken.

Intrinsieke motivatie

Wat me bij Veilig in Beeld | Crisisbeheersing erg aansprak is de andere benadering. Ze pakken BNO aan vanuit intrinsieke motivatie, niet vanuit de regeltjes. Onze samenwerking bestond vooral uit het op schrift stellen van wat er al was en advies over wat nog ontbrak. Veilig in Beeld | Crisisbeheersing heeft veel kennis van de zorg en ze hebben een feilloos gevoel voor hoe het werkt in de zorg. Ze voelen de cultuur goed aan. Daarom komen ze met reële voorstellen. Ze werken veel met beeldmateriaal om BNO te laten zien. We denken er over na om dat te gaan gebruiken, in eerste instanties voor onze roadshow langs de locaties. Voor de hele organisatie is dat nu nog te vroeg.’

‘ Veilig in Beeld | Crisisbeheersing heeft veel kennis van de zorg en voelt de cultuur goed aan.’

Share This