‘Veilig in Beeld | Crisisbeheersing is echt een partner die meedenkt’

Cees Brouwer | Veiligheidsfunctionaris Facilitair Bedrijf en Hoofd Beveiliging van GGz Centraal

GGz Centraal helpt mensen met psychische problemen, zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden. De regio’s Oost Utrecht, Veluwe en Flevoland zijn het werkterrein. Cees Brouwer is als Veiligheidsfunctionaris Facilitair Bedrijf en Hoofd Beveiliging betrokken bij de overkoepelende organisatie van de bedrijfsveiligheid van GGz Centraal.

‘Hoofd Beveiliging ben ik van onze eigen beveiligingsdienst, specifiek gericht op de driehoeksverhouding cliënt – personeel – veiligheid. De aard van onze cliënten vereist specifieke vaardigheden van onze beveiligers. Als veiligheidsfunctionaris heb ik vooral een adviserende functie in de veiligheidsorganisatie van de verschillende locaties.’

De hele organisatie onder de loep
‘Het traject met Veilig in Beeld | NuBNO is begonnen toen in Lelystad begin vorig jaar een brandmeldinstallatie werd afgekeurd. Alle locaties moeten NEN 8112 gecertificeerd zijn, zo niet, dan verliest de locatie haar vergunning en dreigt sluiting. Er moest een noodprocedure opgestart worden. Naar aanleiding daarvan is de hele organisatie onder de loep genomen. Omdat dat een omvangrijke klus was, werd externe hulp ingeroepen van Veilig in Beeld | NuBNO. Suzanne Walsteijn en Inge Muller hebben de klus opgepakt met mij als het centrale aanspreekpunt bij GGz Centraal. Zij hebben buitengewoon goed geholpen.

We zijn in mei begonnen met het opstellen van formats met behulp van alle sleutelfiguren. Vervolgens zijn de formats overal ingevuld. Daarbij is wel het een en ander verschoven. De praktijk botst somt met de theorie. Nu, aan het eind van het jaar, zijn alle ontruimingsplannen geschreven. Vervolgens gaan we op alle locaties opleiden, trainen, oefenen en met de veiligheidsregio’s afstemmen.’

Tevreden klant
‘Veilig in Beeld | NuBNO is zeer betrokken vanuit hun eigen missie. Ze zijn echt partner, denken mee en maken alles op maat voor de organisatie. Ze zijn ook goed bereikbaar, werken zo nodig op zondag om deadlines te halen. Het was een intensief traject met nog ongeveer een kwart te gaan, dus we gaan door. Hier zit een tevreden klant.’

‘Het was een  intensief traject, maar hier zit een tevreden klant.’

Share This