Corona crisisoverleg: BHV op de Corona afdeling

In het begin van de Corona crisis lag de focus op het inrichten van afdelingen en het voorbereiden van medewerkers op de verzorging van mogelijk besmette patiënten. Facilitair en de Zorg werken hier nog steeds gezamenlijk aan.

Met man en macht wordt binnen zorginstellingen ruimtes vrijgemaakt voor coronapatiënten. Dit vraagt nogal wat voorbereiding en afstemming onderling. Veel van deze afgesloten ruimtes zijn inmiddels gereed.

Als de afdeling is ingericht ben je er nog niet. Wat nu als er brand uitbreekt of een andere calamiteit plaatsvindt. Kan de BHV voldoende handelen op deze afdeling. Weten de medewerkers dan hoe te handelen, en zijn deze afdoende BHV-geschoold? We vernemen dat veel niet BHV-ers werkzaam zijn op een Corona afdeling en men zich vooral zorgen maakt om de bezettingen in de avond, nacht en weekeinden.

Er wordt vanuit gegaan dat we voorlopig nog te maken zullen hebben met het virus. Hoe bereid je medewerkers voor op een onverwachte extra calamiteit? Zeker op deze geïsoleerde afdelingen.

Hoe breng je in korte tijd het BHV, verpleegkundig personeel en de behandelaars de alarmprocedure en handelswijze bij?

Denk aan de volgende punten 

 1. Zorg dat er voldoende BHV-ers aanwezig zijn gedurende alle diensten om de corona afdeling te kunnen ontruimen.
 2. Is de instructiekaart aangepast op het gebruik van beschermende kleding en gescheiden transport? Kan de oude kaart hier makkelijk op worden aangepast?
 3. Update het overzicht met alarmnummers. Met name de bereikbaarheid van nachtartsen is een punt van aandacht. Maak deze concreet in de dag, avond, nacht en weekend situatie.
 4. Pas eventueel beeldmateriaal dat uitleg geeft over wat te doen en waar bevindt zich wat aan op de nieuwe situatie.
 5. Maak een lijst met de nodige extra voorzieningen en materialen en hanteer daarbij een uitgifte protocol calamiteiten.
 6. Hoe zit het met de brandbaarheid van de beschermingsmaterialen en middelen op de afdeling. En zorg dat iedereen zich daarvan bewust is.
 7. Maak aan- en uitkleedinstructies voor alle BHV-ers beschikbaar.
 8. Zorg dat de volgende dingen duidelijk zijn bij ontruiming van een cororna afdeling of verplaatsing van mogelijke besmette patiënten.
  • Wat wordt de aangepaste uitwijk locatie.
  • Zorg voor een lijst besmette, verdachte en niet besmette cliënten. (Dat wordt de eerste vraag van aangerukte hulpdiensten die je moet beantwoorden de komende tijd)
  • Hoe worden de cliënten opgevangen. Maak hierover duidelijke afspraken. Welke voorzorgsmaatregelen moeten er gehandhaafd worden, en welke beschermingsmiddelen moeten er gedragen worden? En bereid de uitwijk locatie hierop voor.

Wat moet een niet BHV-er weten? 

 • Waar op te letten op de afdeling:
  • de brandcompartimentering;
  • tijdsduur dat je veilig bent;
  • wat is een nevenindicator;
  • wat doet de rookmelder;
  • wat betekent het als je de rode handbrandmelder indrukt;
  • gebruik de hulpverleningsmaterialen op de afdeling;
  • Hoe werkt dit?
  • alle alarmnummers.
 • Spreek af wat voor alarm aanwezig is. Een Slow Whoop of een stil alarm of iets anders.
 • Leg de rol van de BHV uit, van melding tot aan de hulp vanaf de afdelingsdeur en contact met externe hulpverleners. Beschrijf specifiek de BHV-rol op de afdeling.
 • Leg de organisatie van de BHV uit op de afdeling en erbuiten. Wie doe wat en wanneer.
 • Vertrouw erop dat hulp altijd komt!

 

Een paar tips:

 • Richt je met name op de handelingen bij een alarmmelding;
 • Zorg voor de juiste bedrijfshulpverleningsmaterialen en beschermingsmiddelen;
 • Test indien mogelijk de BHV-organisatie met een test alarmering. Wat gaat er goed en wat verdient nog aandacht;
 • Hou de instructie/ taakkaart eenvoudig en werk met beeld;
 • Hanteer zoveel mogelijk de normale structuur en sluit kort met de afdeling wat de bijzonderheden zijn en maak hierover duidelijke afspraken.
 • Hou rekening met beschermende kleding. En de daarbij behorende extra handelingen en acties.

 

We wensen je veel succes bij het in de hand houden van het coronavirus!

Deze blog en de op te vragen materialen zijn onderdeel van ons Corona aanvalsplan dat wij momenteel aanbieden aan al onze klanten. We willen ook andere organisatie de gelegenheid bieden hiervan gebruik te maken.Als je intresse hebt in de ondersteunende materialen stuur ons dan een bericht . Geef aan waar je interessen hebt en wij sturen het zo snel mogelijk naar je toe. Het gaat om het volgende document:

Voorbeeld instructiekaart BHV op de Corona afdeling (checklist)

Kijk in dit verband ook naar onze andere Blogs met de titel Corona Crisisoverleg.

 

 

 

 

 

 

 

13 + 4 =

Share This