Te kort aan personeel: Een aanvalsplan

Als organisatie sta je voor de lastige klus om te zorgen voor voldoende personele bezetting, die niet alleen gekwalificeerd is de patiënten/cliënten te verzorgen maar ook in staat is hen geestelijk te ondersteunen. Niet iedereen (patiënten/cliënten) binnen een zorginstelling en er buiten begrijpt wat er aan de hand is en waarom het belangrijk is niet alleen voor hun zelf, maar ook voor de medewerkers om veilig te kunnen wonen en werken.

Het is niet alleen het verlenen van zorg. De medewerker dient ook voor zijn eigen veiligheid en die van anderen te zorgen. Als de zorgverleners onvoldoende hulp krijgen of onvoldoende worden ondersteund vallen ze uit en dat wil je te allen tijde voorkomen. Naast een dreigend te kort aan personeel komt veelal nu ook de vraag van buitenaf voor ondersteuning elders.

Het is dan ook van groot belang deze week een overzicht te maken wat er nodig is aan personeel voor een langere termijn. Het beschrijven van een aantal opschalingsmomenten waarbij het virus mogelijk over een paar weken weer afvlakt en in het najaar de kop weer op steekt.

De meeste mensen die geen directe rol hebben ten aanzien van de zorgverlening zijn momenteel thuis. Er wordt nu nagedacht over een gefaseerde inzet veelal nog op vrijwillige basis. Maar mogelijk zal dit niet vrijwillig blijven. Het Corona Virus is een probleem, maar ook de tijdsperiode.

Hierbij een aantal handvatten om een goed overzicht te maken. Hiervoor hebben we een stappenplan opgesteld.

Inventariseren
• Maak een inventarisatie per locatie van bewoners/cliënten versus personele inzet.
• Geef aan welke rollen minimaal nodig en onmisbaar zijn voor de zorgverlening aan de bewoners/cliënten. Let op: maak een lijst voor twee weken, één maand en twee maanden.
• Maak een overzicht van taken die anderen kunnen doen.
• Doe dit ook voor inzet van medewerkers die niet direct zorg verlenen.
• Bekijk de mogelijkheden om mensen vanuit de organisatie zich vrijwillig te kunnen laten inschrijven voor activiteiten die ondersteunend zijn aan de locatie. Denk aan boodschappen doen, toegangscontrole , facilitair ed.
Tip: Vanuit een zorginstelling vernamen wij dat de app Inzetrooster gebruikt wordt voor soortgelijke taken.

Overzicht
Maak een cirkel van betrokkenen, zie deze in de afbeelding. Deze kun je bij ons opvragen en aanpassen.
Maak een Overzicht Personele inzet en taken. Vul dit voor jezelf in om een overzicht te krijgen van wie er beschikbaar zijn en wat je nodig hebt en waar je reserves vandaan kunt halen. Ook deze kun je bij ons opvragen

Ondersteuning zorgpersoneel
• Denk nu al na hoe je de zorgmedewerkers kan blijven ondersteunen, door o.a.:
• Duidelijke berichtgeving.
• Regelen van kinderopvang.
• Boodschappen.
• Voorzieningen aanbieden, zodat ze ongestoord aan het werk kunnen gaan.
• Mentale ondersteuning, om te zorgen dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Praat over mogelijke schokkende gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld. De angst en onzekerheid. De vele emoties die er zijn.
• Tools voor omgaan met angsten en onbegrip bij aanwezigen (de kwetsbare doelgroepen die er niet veel van snappen).
• Wat hebben ze nodig? Maak hiervan een overzicht in drie tijdsperiodes (twee weken, één maand en twee maanden).

Invloeden van buitenaf
• Hou rekening met invloeden van buiten af. Denk bijvoorbeeld aan het verzoek voor uitleen van personeel aan het ziekenhuis.
• Let op: deze crisis gaat lang duren. Extra problemen kunnen ontstaan als de crisis langer duurt dan een paar weken. Mensen raken vermoeid en informatie moe, ze willen verder zonder gedoe. De kans voor onbegrip wordt dan groter.

Tot slot
• Blijf communiceren. In deze tijd is dit het belangrijkste, ook al denk je dat het een herhaling is van al reeds verstrekte informatie. Beperk je tot alleen de belangrijkste informatie. Denk aan timing en open communiceren.
• Maak een aanvalsplan hoe je het zorgpersoneel kan ontzien en in kan zetten.
• Deel wat je aan het doen bent.

Mocht je dit nu snel willen doen gebruik dan een crisisbord.
Deze blog en de op te vragen materialen zijn onderdeel van ons Corona aanvalsplan dat wij momenteel aanbieden aan al onze klanten. We willen ook andere organisatie de gelegenheid bieden hiervan gebruik te maken.Als je intresse hebt in de ondersteunende materialen stuur ons dan een bericht . Geef aan waar je interessen hebt en wij sturen het zo snel mogelijk naar je toe. Het gaat on onderstaande stukken:

Overzicht Personele inzet en taken
Cirkel van betrokkenen

Kijk in dit verband ook naar onze andere Blogs met de titel Corona Crisisoverleg.

 

15 + 5 =

Share This