Digitale calamiteit in zorg- en ziekenhuisinstellingen

In 6 stappen naar een plan van aanpak
Steeds vaker horen we over datalekken, over patiëntgegevens die ‘op straat liggen’, of over een hacker die bij patiëntgegevens van een gezondheidscentrum kan. Dit zijn digitale calamiteiten, waarop veel zorg- en ziekenhuisinstellingen nog onvoldoende zijn voorbereid. Hoe is dat bij jouw instelling?

Veilig in Beeld | Crisisbeheersing ontwikkelde een stappenplan om te komen tot een plan van aanpak voor zorg- en ziekenhuisinstellingen. De basis is plan – do – check – act. Het gaat er vooral om het bewustzijn op de risico’s van digitale calamiteiten verhogen.


De 6 stappen
Stap 1 (plan): We maken een infographic met de  standaard alle gewenst rollen en verantwoordelijkheden binnen jouw organisatie tijdens een digitale calamiteit.

Stap 2 (plan): In een Workshop bepalen de stakeholders van de instelling wat de bedrijfskritische processen zijn en welke prioriteit die hebben als zich een digitale calamiteit voordoet.

Stap 3 (plan): We ontwikkelen een denkkaart waarin we bepalen wanneer de instelling moet op- of afschalen op de beslispunten in de infographic. Dit zijn strategische beslispunten waarvan de instelling bepaalt op welk moment er ge(de)ëscaleerd moet worden. Een escalatie matrix kan hierbij leidend zijn

Stap 4 (plan): We bepalen wie de sleutelfiguren zijn en ontwikkelen taakkaarten. Deze zet je in bij een digitale calamiteit die een veiligheidsrisico meebrengt. Bij elk beslispunt komen de volgende vragen aan bod:

– Heb ik hulp nodig (alarmeren)?
– Kan ik dit zelf af (actie)?
– Moet ik iemand informeren (info)?

Stap 5 (do): In samenwerking met de instelling richten we de BNOtool in. De Infographic vormt de inhoudsopgave voor de denk- en taakkaarten uit stap 3 en 4. Met spelmateriaal en voorbeeldscenario’s vullen we de BNOtool aan. Hierin zetten we ook andere informatie over de organisatie en van externe partijen die tijdens een calamiteit van belang zijn voor de sleutelfiguren.

Stap 6 (check en act): We trainen een procesverantwoordelijke sleutelfiguur in het gebruik van de infographic, de BNOtool en het in stand houden van de cyclus op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis.


Train de trainer
Het doel van het programma is dat de procesverantwoordelijke sleutelfiguur tijdens de koude fase het proces en de inhoud van de Infographic / BNOtool onderhoudt. En dat de sleutelfiguur de infographic, de BNOtool en het spelmateriaal leert gebruiken om in de koude fase het bewustzijnsniveau hoog te houden.


Meer weten?
Meer weten over digitale calamiteiten? Samen met Richard Bliek van ABN AMRO geef ik op 12 maart 2019 een lezing over de risico’s van digitalisering op de Zorgtotaalbeurs. Zorginstellingen kunnen veel leren van de ervaring van banken op dit gebied.

Schrijf je hier gratis in!

 

Een veilige groet, Inge Muller

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This