Corona aanvalsplan: Sluiten(deel)van een locatie

Advies GGD/ GHOR je locatie moet op slot: Wat nu?

De mogelijkheid dat ook zorginstellingen een locatie geheel of gedeeltelijk moeten gaat sluiten komt dichterbij.

Allemaal binnen blijven

Maar wat gebeurt er als de deuren van de instelling dicht gaan en niemand er meer uit mag. Hoe houd je collega’s en bezoekers binnen als ze bijvoorbeeld net op het punt staan naar huis te gaan om de kinderen op te halen? En vlak niet uit wat er gebeurt als mantelzorgers/ ouders naar hun geliefden toe willen of geïnformeerd willen worden bij dag en ontij over hun kind. Nog niet te zwijgen over bewoners, cliënten die je misschien nog wel een dag rustig kunt houden. Maar twee weken?

Wat kun je nu nog doen?

 Voorkom chaos
Uiteraard geldt ook in deze situatie: communicatie is alles. Breng de ringen van betrokkenen vast  in beeld en maak alvast de kernboodschap klaar. Zorg dat de protocollen bij communicatie liggen zodat deze snel in-en extern gecommuniceerd kunnen worden. Denk alvast na over een centraal punt waar mensen terecht kunnen voor informatie.

Ken je locatie
Zorg dat je alle in- en uitgangen in beeld hebt. Hoe gaan mensen normaal het pand uit? Op welke plekken kunnen ze nog meer naar buiten? Via een dakterras, een nooduitgang, een galerij? Breng ook onwaarschijnlijke mogelijkheden in kaart. Breng de looproutes bij isolaties goed in beeld. Zorg dat BHV en beveiliging op de hoogte zijn van alle mogelijkheden.

Check je voorraden

Check of je voldoende in huis hebt om een periode te overbruggen als inderdaad de deuren op slot gaan. Check of er alternatieven zijn om toch leveranties te ontvangen en op welke wijze dat nog is toegestaan. Ga minimaal uit van twee weken.

Check beschikbaarheid van je personeel

Wie is er in huis, wie mag wel of niet naar binnen, Welke voorzorgsmaatregelen treffen we voor de medewerkers, Wat hebben we daarvoor nodig?, Wanneer hebben we ondersteuning nodig van derden? Welke risico’s nemen we wel of niet t.a.v. onze medewerkers en cliënten.

Loop het scenario door in de locaties.
Wij raden aan dit scenario in je locaties te doorlopen. Het gaat er vooral om dat je alle medewerkers bewust maakt van deze disbalans. Wat moeten ze doen? Wie stellen ze op de hoogte? Hoe gaan ze om met boze cliënten of bezoekers? Wat is het moment dat we hulp van buiten af nodig hebben? Informeer je medewerkers over de protocollen en genomen maatregelen.

Wees voorbereid. Wij sparren graag met je. Bel, schrijf of mail ons

De denkkaart kan bij ons worden aangevraagd als onderdeel van ons corona aanvalsplan. dat we kosteloos ter beschikkingstellen.

Deze blog en de op te vragen materialen zijn onderdeel van ons Corona aanvalsplan dat wij momenteel aanbieden aan al onze klanten. We willen ook andere organisatie de gelegenheid bieden hiervan gebruik te maken.Als je intresse hebt in de ondersteunende materialen stuur ons dan een bericht . Geef aan waar je interessen hebt en wij sturen het zo snel mogelijk naar je toe.

Kijk in dit verband ook naar onze andere Blogs met de titel Corona Crisisoverleg.

Inge Muller

Suzanne Walsteijn

 

 

 

Share This