Wat is een bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

door | dec 10, 2018 | Nieuws | 0 Reacties

Wat is een bedrijfsnoodorganisatie (BNO)
BNO is een term die steeds vaker voorbij komt. In plaats van BHV wordt er steeds meer gesproken over een BNO, maar wat houdt dit nou eigenlijk in? BNO is simpelweg de afkorting van bedrijfsnoodorganisatie, de definitie luidt: “De organisatie in een bedrijf om calamiteiten het hoofd te bieden, in elk geval bestaande uit een bedrijfsnoodplan, een ontruimingsplan en een communicatieplan.”
Wat dus bij een BNO centraal staat, is dat er niet alleen gekeken wordt naar een deel van de organisatie (bijv. de BHV-ers) maar naar het geheel van maatregelen en beleidsstukken. Veiligheid zo breed mogelijk oppakken. Niet alleen BHV maar ook digitale veiligheid, infectiepreventie, personeelsproblematiek, etc..
Toch word er ondanks het bestaan van de BNO niet genoeg aandacht aan besteed en word er nog teveel gefocust op onderdelen hiervan (dus bijvoorbeeld alleen die BHV). Daarom zetten wij ons in, om voor elke organisatie een goede en volledige BNO op te zetten. Wij vinden dit zo belangrijk dat zelfs onze bedrijfsnaam hierop gebaseerd is! Veilig in Beeld | NuBNO!

Maar hoe dan?
Het opzetten van een goede Bedrijfsnoodorganisatie is geen eenvoudige zaak. Het vergt een risico gerichte aanpak met aandacht voor alle zorgcontinuïteitsdisbalansen.
Met meer aandacht voor het snel oppakken van incidenten en minder gericht op het bestrijden van de calamiteit. Voorkomen is beter dan genezen!
Maak veiligheid iets van de hele organisatie. Geef iedereen een rol of verantwoordelijkheid. Niet alleen in de BHV organisatie maar ten opzichte van alle veiligheidsaspecten.
Daarnaast is er de uitdaging om de BNO een levend onderdeel te maken van jouw eigen organisatie. Natuurlijk zijn er richtlijnen, protocollen en wetgeving, maar door de bomen het bos vinden vergt nogal wat. Daarnaast leiden veel BHV-, crisis-en Bedrijfsnoodorganisaties, een slapend bestaan naast de eigen organisatie. Veilig in Beeld | NuBNO brengt hier graag verandering in! Wij hebben unieke trainingen, hulpmiddelen en kennis beschikbaar om uw Bedrijfsnoodorganisatie goed in te richten!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This