E-learning basisvaardigheden loggen

Meer informatie

De online opleiding is interactief en ondersteund door filmmateriaal, uitleg van de vergader- en BOB methodiek, de rol van de voorzitter. Uiteraard staan we ook stil bij de rollen van de adviseurs en crisiscommunicatie en de vergaderhygiëne. Er wordt gewerkt met diverse animaties en praktische opdrachten. De Veilig in Beeld infographic© Op- en Afschalen tijdens crisissituaties staat centraal en zo ook de interacties die zich kunnen voordoen tussen de voorzitter en de ondersteuner (logger/plotter).

Door de oefeningen ontstaat inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de crisisteamleden. Specifieke aandachtspunten voor de ondersteuner (logger/plotter) worden besproken: welke valkuilen doen zich voor; hoe dient een succesvol crisisoverleg te verlopen en welke randvoorwaarden zijn daarbij essentieel. Naast het loggen zal er ook een samenwerking moeten worden afgesproken over het delen van de documenten en de laatste berichten en acties. Een crisisoverleg vereist voorbereiding en goed afstemming.

Binnen deze online opleiding leren wij de loggers, ondersteuners de basis online crisisbeheersingsvaardigheden.

 • Hoe pas je deze toe:
 • Wat zijn de valkuilen;
 • Tips;
 • Oefenen met een casuïstiek.

Na deze opleiding is het volgen van de verdiepingstraining voor ondersteuners (logger/ plotter) een logische stap.

Na afronding van de online opleiding ontvangen deelnemers een certificaat.

Doel

De e-learning heeft tot doel:

 1. effectieve registratie te bevorderen tijdens crisisoverleg;
 2. kennis te vergroten over het proces van crisisbeheersing en de crisisorganisatie;
 3. vaardigheden te ontwikkelen om de voorzitter en het crisisteam te ondersteunen.

Datum

n.o.t.k. online

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Doelgroep (functionaris)

 • Loggers/ondersteuners
 • Iedereen die tijdens een crisisoverleg de verslaglegging en ondersteuning verzorgt.

Cursusduur

3 uur.

Kosten

 • Per deelnemer € 75,00 exclusief btw*

U behoudt 1 jaar toegang tot de online opleiding
*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This