Basis online opleiding loggen

Meer informatie

De online opleiding is interactief en wordt ondersteund door filmmateriaal met daarin onder andere uitleg van de vergader- en BOB-methodiek en de rol van de voorzitter. Uiteraard staan we ook stil bij de rollen van de adviseurs, crisiscommunicatie en de vergaderhygiëne. Er wordt gewerkt met praktische opdrachten. De NuBNO Infographic© Op- en Afschalen tijdens crisissituaties staat centraal en zo ook de interacties die zich kunnen voordoen tussen de andere deelnemers.

Door de oefeningen ontstaat inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de crisisteamleden. Specifieke aandachtspunten voor de ondersteuner (logger/plotter) worden besproken: welke valkuilen doen zich voor; hoe dient een succesvol crisisoverleg te verlopen en welke randvoorwaarden zijn daarbij essentieel. Naast het loggen zal er ook een samenwerking moeten worden afgesproken over het delen van de documenten en de laatste berichten en acties. Een crisisoverleg vereist voorbereiding en goed afstemming.

Binnen deze online opleiding leren wij de loggers/ plotters (ondersteuners) de basisvaardigheden online crisisbeheersing.

 • Hoe pas je deze toe
 • Wat zijn de valkuilen
 • Tips
 • Oefenen met een casuïstiek door het delen van de schermen.

Na deze opleiding is het volgen van de verdiepingstraining voor ondersteuners (logger/ plotter) een logische stap.

Na afronding van de online opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat.

Doel

De opleiding heeft tot doel:

 1. effectieve registratie te bevorderen tijdens crisisoverleg
 2. kennis te vergroten over het proces van crisisbeheersing en de crisisorganisatie
 3. vaardigheden te ontwikkelen om de voorzitter en het crisisteam online te ondersteunen

Datum

Op aanvraag

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen

Doelgroep (functionaris)

 • Loggers/ondersteuners
 • Iedereen die tijdens een crisisoverleg de verslaglegging en ondersteuning verzorgt.

Cursusduur

2,5 – 3 uur.

Kosten

 • Op aanvraag

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This