Online reflectie training crisisbeheersing

Meer informatie

Het lijkt misschien makkelijk om op afstand een crisisvergadering te voeren, maar het tegendeel is waar. Er komt veel bij kijken om een gedegen crisisoverleg te voeren. Een strakke regievoering met een duidelijke structuur vergt enige uitleg. Hoe doe je dit en waar dienen de crisisteamleden zich aan te houden om tot een succesvol overleg te komen. Hoe kan het overleg gelogd worden en hoe doe je dat? Allemaal vragen waar deze online training antwoord op geeft.

Doel

De training heeft tot doel:

  1. Alle crisisteamleden bewustmaken van de basisvaardigheden online crisisbeheersing tijdens crisisoverleg
  2. Online inzicht te ontwikkelen in de eigen crisisorganisatie; rollen en verantwoordelijkheden herkennen
  3. Deelnemers vertrouwd te maken met de begrippen Online Vergaderhygiëne, inzet van de BOB, externe hulpverleners en Zorgcontinuïteit/ Bedrijfscontinuïteit en de toepassing hiervan
  4. De loggers worden uitgelegd hoe te loggen tijdens een online crisisoverleg

Beschrijving

De online training is interactief en wordt via een reflectiemethodiek uitgevoerd, en kan per crisisteamlid worden afgenomen. Er wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten, schuifkaarten en praktische opdrachten. De Veilig in Beeld Infographic© Op- en Afschalen tijdens crisissituaties staat centraal.

Door de oefeningen ontstaat inzicht in de rollen en de verantwoordelijkheden van de crisisteamleden en hoe online te vergaderen. Specifieke aandachtspunten worden besproken; welke valkuilen doen zich voor en hoe dient een succesvol crisisoverleg te verlopen, en welke randvoorwaarden zijn daarbij essentieel.

Deze training vormt een goede combinatie met de verdiepingstraining voor crisisteamleden.

Het crisisteam is dagelijks betrokken bij het zorgproces en verantwoordelijk voor het veilig werken en wonen van medewerkers en cliënten. Regelmatig kunnen kleine en grote verstoringen binnen of buiten de organisatie het dagelijkse proces ontwrichten. Leden van het crisisteam zijn verantwoordelijk en besluiten of opschaling nodig is en stemmen dit af met de voorzitter van het crisisteam. Maar wanneer doe je dit en in welke situaties? Er komen dan allerlei vragen naar boven.

Deze training geeft crisisteamleden inzicht in welke crisissituaties (disbalansen) er kunnen zijn, wanneer op- en afschalen noodzakelijk wordt en welke knelpunten en acties zich aandienen. Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen. We staan stil bij het op- en afschalen en spelen in op de crisis die zich heeft voorgedaan.

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen

Doelgroep (functionaris)

  • Leden crisisteam
  • Leden operationeel team

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie.


Randvoorwaarden

De online training geven wij via Microsoft Teams. Dit is een beveiligde omgeving. Via een uitnodiging per mail worden de deelnemers uitgenodigd voor de sessie.

Cursusduur

2 – 2,5 uur.

Kosten

  • Op aanvraag

Aantal deelnemers

Minimaal 4,maximaal 16 deelnemers.

Contactpersoon

  • Suzanne Walsteijn 06-15574676
  • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This