Basis online crisisbeheersing overleg | “hoe doe je dit en erop te letten”

Meer informatie

Vele van jullie hebben ervaren dat het houden van online bijeenkomsten niet altijd even soepeltjes verloopt, zeker als het gaat om een crisisoverleg. Het is een hele klus en vraag om een goede regie.

Het toepassen van de vergaderhygiëne en de BOB methodiek is hierbij echt van belang en werken juist bij een online bijeenkomst succesvol. Maar hoe doe je dat dan?. De rol van de voorzitter is tevens de facilitator van de bijeenkomst, en dat vereist andere vaardigheden en blijkt in praktijk lastiger dan gedacht. De samenwerking met de logger wordt nog essentiëler. Naast het loggen zal er ook een samenwerking moeten worden afgesproken over het delen van de documenten en de laatste berichten en acties. Een crisisoverleg vereist voorbereiding en goed afstemming online en met de techniek die gebruikt wordt.

Binnen deze online training leren wij het crisisteam de basis online crisisbeheersingsvaardigheden.

 • Hoe pas je deze toe;
 • Wat zijn de valkuilen;
 • Tips;
 • Oefenen met een casuïstiek.

De training wordt ondersteund door filmmateriaal, uitleg van de vergader- en BOB methodiek, rol van de voorzitter als facilitator en de rol van de logger tijdens een online meting. Uiteraard staan we ook stil bij de rollen van de adviseurs en crisiscommunicatie en de vergaderhygiëne.

De training legt uit hoe je een online bijeenkomst moet faciliteren , waar op te letten en hoe de regie te behouden.

Doel

 1. inzicht geven wat er nodig is voor een goede online crisisoverleg;
 2. bewustwording van de noodzaak tot het hanteren van een duidelijke structuur met een facilitator (voorzitter) en een logger , met vooraf vastgestelde logdocumenten,
 3. inzicht in de valkuilen en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het overleg goed verloopt;

Wij faciliteren de bijeenkomst, van voorbereiding tot uitvoering en nazorg en laten zien hoe je een goede online crisisoverleg kan laten plaats vinden.

Beschrijving

De training is interactief.

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met films, tekeningen, praatplaten en schuifkaarten. Je maakt kennis met de online vergadertechnieken en de online BOB systematiek. We werken met de verschillen disbalansen , casussen (zorgcontinuïteit) en diverse documenten om te gebruiken tijdens de training.

Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen. De training wordt op maat gemaakt.

Deze online training vormt een goede combinatie met de verdiepingstraining voor crisisteamleden en biedt de mogelijkheid deze trainingen als naslagwerk te gebruiken.

Hoe werkt het

Wij faciliteren de bijeenkomst met Microsoft Teams. Faciliteren de gehele training van voorbereiding tot uitvoering met een facilitator van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing. Microsoft Teams is een beveiligde werkomgeving waarin documenten met elkaar kunnen worden gedeeld.

Datum

Nader te overleggen

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Doelgroep (functionaris)

 • Leden Crisisteams
 • Loggers/ondersteuners
 • Crisisadviseurs/ Crisiscoördinatoren

Kortom iedereen die deelneemt in een crisisteam (OCT/CBT)


Randvoorwaarden

Toegang tot een computer met een functionerende microfoon en camera.

Cursusduur

2,5 uur.

Kosten

 • Op aanvraag

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 4 deelnemer en maximaal 14 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This