Basistraining crisisbeheersing

Meer informatie

Bewust worden van basisvaardigheden tijdens crisissituaties.

Doel

De training heeft tot doel:

 1. Bewust worden van de verschillende crisissituaties die zich kunnen voordoen (zorgcontinuïteitsdisbalansen).
 2. Inzicht ontwikkelen in de eigen crisisorganisatie; rollen en verantwoordelijkheden herkennen;
 3. Deelnemers vertrouwd maken met de begrippen Vergaderhygiëne BOB (crisisteam-, COPI-bijeenkomsten) en de Zorgcontinuïteitsdisbalansen en toepassing hiervan.
 4. Teamsamenwerking tijdens crisissituaties te stimuleren en enthousiasmeren.

Beschrijving

De training is interactief en kan op maat gemaakt worden. Er wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten en praktische opdrachten. De Veilig in Beeld denkkaarten Zorgcontinuïteit, de vier kernbeslissingen en de Infographic ‘Op- en Afschalen tijdens crisissituaties’ staat centraal. We besteden aandacht aan het afschalen en de nazorg.

We werken met verschillende casuïstiek en de vier kernvragen:

 1. Wat kan je zelf
 2. Wie dien ik te alarmeren
 3. Wie dien ik te informeren
 4. Waar kan en dien ik het te melden

Door de oefeningen ontstaat inzicht in de rollen en de verantwoordelijkheden van de sleutelfiguren.

Deze Intervisietraining geeft de crisiscoördinatoren binnen de crisisorganisatie inzicht in welke crisissituaties (disbalansen) er kunnen zijn, wanneer op- en afschalen noodzakelijk wordt, welke knelpunten en acties zich aandienen, naar wie moet ik wanneer opschalen, en wat is mijn rol bij het afschalen en de nazorg.

Deze training vormt een goede combinatie met de verdiepingstraining voor crisiscoördinatoren en biedt de mogelijkheid deze training als startpunt in te zetten voor het uitwerken van de zorgcontinuïteit denkkaarten. Deze training kan ook online worden gegeven.

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen

Doelgroep (functionaris)

 • Crisiscoördinatoren
 • Sleutelfiguren binnen de crisisorganisatie, die geen deel uitmaken van het crisisteam.

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie op locatie.


Randvoorwaarden

De protocol 1,5 meter trainingen van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing.

Cursusduur

3 – 4 uur.

Kosten

 • Op aanvraag

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 14 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This