Verdiepingstraining loggen voor loggers en ondersteuners van crisisteams

Meer informatie

Deze training is interactief en wordt ondersteund door filmmateriaal, praktische oefeningen en casuïstiek. Uiteraard staan we ook stil bij de rollen van de voorzitter, adviseurs en crisiscommunicatie en de vergaderhygiëne.

Onderling wordt kennis en ervaringen gedeeld en gewerkt met diverse formats. Nieuwe inzichten en uitwerkingen worden gelijk met elkaar besproken.

Door de oefeningen ontstaat inzicht in de wijze waarop iedere deelnemer logt en welke knelpunten worden ervaren. Naast het loggen staan we stil bij de wijze van verslaglegging en de eind rapportage. We kijken gezamenlijk wat een voorzitter verwacht van een logger en wat de logger kan doen om de voorzitter en de crisisteamleden te faciliteren.

Kortom een actieve bijeenkomst. Met veel tips en tools.

Doel

De e-learning heeft tot doel:

  1. effectieve registratie te bevorderen tijdens crisisoverleg;
  2. kennis te vergroten over het proces van crisisbeheersing en de crisisorganisatie;
  3. vaardigheden te ontwikkelen om de voorzitter en het crisisteam te ondersteunen.

Datum

Informeer naar de data.

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen

Doelgroep (functionaris)

  • Loggers/ondersteuners
  • Iedereen die tijdens een crisisoverleg de verslaglegging en ondersteuning verzorgt.

Cursusduur

3 uur.

Randvoorwaarden

De protocol 1,5 meter trainingen van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing

Aantal deelnemers

Minimaal 6 deelnemer en maximaal 14 deelnemers.

Kosten

  • Op aanvraag

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw.

Contactpersoon

  • Suzanne Walsteijn 06-15574676
  • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This