Verdiepingstraining crisisbeheersing

Meer informatie

Bewust worden van de eigen rol door het oefen van diverse casuïstiek.

Doel

De training heeft tot doel:

  1. Het verder ontwikkelen van inzicht in de eigen crisisorganisatie;
  2. Rollen en verantwoordelijkheden herkennen;
  3. Deelnemers vertrouwd te maken met de verschillende disbalansen (risico’s) en de toepassing hiervan;
  4. Communicatie en teamsamenwerking tijdens crisissituaties te stimuleren en te enthousiasmeren.

Beschrijving

De training is interactief en wordt op maat gemaakt. Er wordt gewerkt met de actuele situatie met gebruik making van tekeningen, praatplaten en praktische opdrachten. De Veilig in Beeld Infographic ‘Op- en Afschalen tijdens crisissituaties’ staat centraal of de eigen infographic Op- en Afschalen tijdens crisissituaties”.

Door te oefenen met verschillende casuïstiek ontstaat inzicht in de rollen en de verantwoordelijkheden van de crisiscoördinatoren. Specifieke aandachtspunten worden besproken; welke valkuilen doen zich voor en welke randvoorwaarden zijn daarbij essentieel.

De crisiscoördinatoren staat geregeld voor diverse uitdagingen. Verschillende calamiteiten zorgen steeds voor nieuwe inzichten en acties. Door regelmatig met elkaar stil te staan bij de diverse risico’s die de organisatie kan treffen kan adequaat opgetreden worden als het noodzakelijk is. Dit betreft niet alleen het opschalen, maar ook het afschalen en de nazorg.

Deze Intervisie training geeft crisiscoördinatoren inzicht hoe je om kunt gaan met de diverse crisissituaties (disbalansen) en welke er zijn, wanneer op- en afschalen noodzakelijk wordt en welke knelpunten en acties zich aandienen. Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen.

De training kan op maat gemaakt worden. Indien u beschikt over een eigen Veilig in Beeld Infographic© Op- en Afschalen. Tijdens crisissituaties zal deze gebruikt worden tijdens de training.

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen

Doelgroep (functionaris)

  • Crisiscoördinatoren
  • Sleutelfiguren binnen de crisisorganisatie, die geen deel uitmaken van het crisisteam.

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie op locatie.


Randvoorwaarden

De protocol 1,5 meter trainingen van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing.

Cursusduur

3 – 4 uur.

Kosten

  • Op aanvraag

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 14 deelnemers.

Contactpersoon

  • Suzanne Walsteijn 06-15574676
  • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This