Basiskennis crisisbeheersing

Meer informatie

Bewust worden van basisvaardigheden tijdens crisissituaties.

Doel

De e-learning heeft tot doel:

  1. inzicht te ontwikkelen in de eigen crisisorganisatie; rollen en verantwoordelijkheden herkennen;
  2. deelnemers vertrouwd te maken met de begrippen Vergaderhygiëne, BOB, externe hulpverleners en Zorgcontinuïteit/ Bedrijfscontinuïteit en de toepassing hiervan.

Beschrijving

De E-learning is interactief ingericht. Er wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten, schuifkaarten en praktische opdrachten. De Veilig in Beeld infographic© Op- en Afschalen tijdens crisissituaties staat centraal.

Door de oefeningen ontstaat inzicht in de rollen en de verantwoordelijkheden van de crisisteamleden. Specifieke aandachtspunten worden besproken; welke valkuilen doen zich voor en hoe dient een succesvol crisisoverleg te verlopen; welke randvoorwaarden zijn daarbij essentieel.

Deze e-learning vormt een goede combinatie met de verdiepingstraining voor crisisteamleden en biedt de mogelijkheid deze trainingen als naslagwerk te gebruiken.

Het crisisteam is dagelijks betrokken bij het zorgproces en verantwoordelijk voor het veilig werken en wonen van medewerkers en cliënten. Regelmatig kunnen kleine en grote verstoringen binnen of buiten de organisatie het dagelijkse proces ontwrichten. Leden van het crisisteam zijn verantwoordelijk en besluiten of opschaling nodig is en stemmen dit af met de voorzitter van het crisisteam. Maar wanneer doe je dit en in welke situaties? Er komen dan allerlei vragen naar boven.

Deze e-learning geeft crisisteamleden inzicht in welke crisissituaties (disbalansen) er kunnen zijn, wanneer op- en afschalen noodzakelijk wordt en welke knelpunten en acties zich aandienen. Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen. De training kan op maat gemaakt worden. Uw eigen Veilig in Beeld infographic© Op- en Afschalen tijdens crisissituaties staat hierbij centraal.

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen

Doelgroep (functionaris)

  • Leden crisisteam
  • Leden operationeel team

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie.


Randvoorwaarden

Computer of smartphone en afspeel mogelijkheid voor films.

Cursusduur

1,5 uur.

Kosten

  • € 45,- exclusief btw per deelnemer.

Aantal deelnemers

Niet van toepassing.

Contactpersoon

  • Suzanne Walsteijn 06-15574676
  • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This