Verdiepingstraining crisisbeheersing

Meer informatie

Bewust worden verschillende crisissituaties die zich kunnen voordoen (zorgcontinuiiteitsdisbalansen).

Doel

De training heeft tot doel:

  1. het door ontwikkelen van inzicht in de eigen crisisorganisatie; rollen en verantwoordelijkheden herkennen;
  2. deelnemers vertrouwd te maken met het toepassen van de begrippen Vergaderhygiëne, BOB, externe hulpverleners en Zorgcontinuïteit/ Bedrijfscontinuïteit en de toepassing hiervan.
  3. teamsamenwerking tijdens crisissituaties te stimuleren en te enthousiasmeren

Beschrijving

De training is interactief en wordt op maat gemaakt. Er wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten en praktische opdrachten. De Veilig in Beeld infographic ‘Op- en Afschalen tijdens crisissituaties’ staat centraal of de eigen infographic Óp- en Afschalen tijdens crisissituaties”.

Door te oefenen met verschillende casuïstiek ontstaat inzicht in de rollen en de verantwoordelijkheden van de crisisteamleden. Specifieke aandachtspunten worden besproken; welke valkuilen doen zich voor en hoe dient een succesvol crisisoverleg te verlopen; welke randvoorwaarden zijn daarbij essentieel.

Het crisisteam staat geregeld voor diverse uitdagingen. Verschillende calamiteiten zorgen steeds voor nieuwe inzichten en acties. Door regelmatig met elkaar stil te staan bij de diverse risico’s die de organisatie kan treffen kan adequaat opgetreden worden als het noodzakelijk is. Leden van het crisisteam weten wat er van ze wordt verwacht en hoe een crisisoverleg werkt.

Deze Intervisie training geeft crisisteamleden inzicht hoe je om kunt gaan met de diverse crisissituaties (disbalansen) en welke er zijn, wanneer op- en afschalen noodzakelijk wordt en welke knelpunten en acties zich aandienen. Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen.

De training kan op maat gemaakt worden. Uw eigen Veilig in Beeld infographic© Op- en Afschalen tijdens crisissituaties staat hierbij centraal. Deze training biedt de mogelijkheid als naslagwerk te gebruiken.

De E-learning Basiscrisisbeheersing kan ingezet worden als voor informatie voor eventueel nieuwe crisisteamleden of voor crisisteamleden die hun basiskennis willen ophalen.

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Doelgroep (functionaris)

  • Leden crisisteam
  • Leden operationeel team

Leden zijn meestal managers of leidinggevenden van de organisatie.


Randvoorwaarden

De protocol 1,5 meter trainingen van Veilig in Beeld | Crisisbeheersing.

Cursusduur

3 – 4 uur.

Kosten

  • Op aanvraag

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 14 deelnemers.

Contactpersoon

  • Suzanne Walsteijn 06-15574676
  • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This