Training zorgcontinuïteit

Meer informatie

Als een crisis zich voordoet, komen er meestal meerdere complicaties bij die ervoor zorgen dat je je als organisatie niet alleen op één onderwerp kan richten. De zorgcontinuïteit waarborgen is vaak afhankelijk van meerdere aspecten en de mate van succes wordt bepaald door het in beeld hebben van de gevolgen die zich kunnen voordoen. Maar wat kunnen dan de gevolgen zijn en welke acties zijn daarin noodzakelijk en door wie? Allemaal vragen waarmee we aan de slag gaan.

Doel

De training heeft tot doel:

 1. Bewust worden van de verschillende crisissituaties die zich kunnen voordoen (zorgcontinuïteitsdisbalansen)
 2. Inzicht ontwikkelen in de eigen crisisorganisatie; rollen en verantwoordelijkheden tijdens de verschillende disbalansen
 3. Deelnemers vertrouwd te maken met de verschillende disbalansen en de gevolgen ervan op elkaar
 4. Teamsamenwerking tijdens crisissituaties te stimuleren en te enthousiasmeren

Beschrijving

De training is interactief en wordt op maat gemaakt. Er wordt gewerkt met tekeningen, praatplaten en praktische opdrachten. De Veilig in Beeld denkkaarten Zorgcontinuïteit, de vier kernbeslissingen en de Infographic ‘Op- en Afschalen tijdens crisissituaties’ staat centraal.

We werken met schillende casuïstiek. Door de oefeningen ontstaat inzicht in de rollen en de verantwoordelijkheden van de sleutelfiguren. De opmerkingen worden verwerkt in één of meerdere denkkaarten. Dit zijn praktische kaarten waarmee gewerkt kan worden binnen de organisatie.

Deze Intervisie training geeft crisisteamleden en sleutelfiguren binnen de crisisorganisatie inzicht in welke crisissituaties (disbalansen) er kunnen zijn, wanneer op- en afschalen noodzakelijk wordt en welke knelpunten en acties zich aandienen.

Centraal staan de vierkernbeslissingen.

 1. Wat kunnen we zelf
 2. Wie dienen we te informeren
 3. Wie dienen we te alarmeren
 4. Waar dienen we wat te melden

Deze training vormt een goede combinatie met de verdiepingstraining voor crisisteamleden en biedt de mogelijkheid deze trainingen als startpunt voor het uitwerken van een zorgcontinuïteitsplan of als werkdocument te gebruiken.

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen

Doelgroep (functionaris)

 • Leden crisisteam
 • Leden operationeel team
 • Sleutelfiguren binnen de crisisorganisatie
 • Beleidsmedewerkers Kwaliteit en Veiligheid.


Randvoorwaarden

De protocol 1,5 meter trainingen van NuBNO.

Cursusduur

3 – 4 uur.

Kosten

 • Op aanvraag

*indien u over ROAZ stimuleringsgelden beschikt zijn de bedragen inclusief btw

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 14 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This