Online reflectie bijeenkomst

Meer informatie

“terugblik en hoe nu verder met de 1,5 meter samenleving”

Met ervaringsdeskundige in gesprek over de situatie die is ontstaan en hoe nu verder op te pakken. Ervaringen delen en kennis op doen. Een ondersteunende bijeenkomst waarbij iedereen wordt betrokken om inzicht te geven en oplossingen met elkaar te bieden.

Doel

De reflectie bijeenkomst heeft tot doel:

 1. Inzicht in elkaars problematiek ten aanzien van het Corona Virus;
 2. Knelpunten en oplossingen met elkaar te delen;
 3. Vooruit te kijken naar hoe verder.
 Tips en valkuilen;
 4. Welke Zorgcontinuïteit/ Bedrijfscontinuïteit disbalansen
 liggen nog meer op de loer.

Beschrijving

De online reflectie bijeenkomst is interactief ingericht. Er wordt gewerkt met de vier kernvragen, schuifkaarten en praktische opdrachten. We hanteren de infographic© Op- en Afschalen tijdens crisissituaties.

De vier kernvragen;

 1. Wat kan we zelf
 2. Wie dienen we te alarmeren
 3. Wie dieneten we te informeren
 4. Waar dienen we het te melden

Door het delen van elkaars ervaringen ontstaat inzicht in de rollen en de verantwoordelijkheden van de verschillende crisis adviseurs/coördinatoren en hun crisisteamleden en externe hulpverleners. Specifieke aandachtspunten worden besproken; welke valkuilen, knelpunten doen zich voor wat kan je er aan doen om ze te voorkomen; welke randvoorwaarden zijn daarbij essentieel.

Deze reflectie bijeenkomst is geschikt om met mede collega’s van andere zorginstellingen in gesprek te zijn over de Corona Crisis en wat er allemaal bij komt kijken.

De crisis- Adviseur, Coördinator is betrokken bij beleidsvoering ten aanzien van crisisbeheersing. Is de spil binnen de organisatie die de vertaalslag maakt naar zowel raad van bestuur als naar de managers, directeuren van de organisatie. Centraal staat het borgen van de Zorgcontinuïteit/ Bedrijfscontinuïteit. Regelmatig kunnen kleine en grote verstoringen binnen of buiten de organisatie het dagelijkse proces ontwrichten. Als crisis adviseur/coördinator heb je niet alleen contact met de sleutelfiguren in de eigen organisatie, ook de externe hulpverleners zoals de GHOR, Veiligheidsregio zijn in scope. Hoe is dit ervaren en wat is specifiek hierin opgevallen? Er komen dan allerlei vragen naar boven.

Deze reflectie bijeenkomst geeft je inzicht in de ervaringen en oplossingen ten aanzien van de nieuwe 1,5 norm. Er wordt gewerkt met een diversiteit aan voorbeelden.

Doelgroep (sector)

Ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen

Doelgroep (functionaris)

 • Crisis Adviseurs
 • Crisis Coördinatoren
 • Iedereen die binnen de organisatie als vertegenwoordiger optreed intern ten aanzien van Crisisbeheersing en extern naar de GHOR, Veiligheidsregio


Randvoorwaarden

De online training geven wij via Microsoft Teams. Dit is een beveiligde omgeving. Via een uitnodiging per mail worden de deelnemers uitgenodigd voor de sessie.

Vereist is een computer met een camera en microfoon.

Cursusduur

2 – 2,5 uur.

Kosten

 • € 125,00 per deelnemer

Aantal deelnemers

Minimaal 4 deelnemers en maximaal 16 deelnemers.

Contactpersoon

 • Suzanne Walsteijn 06-15574676
 • Inge Muller 06-36436016

www.veiliginbeeld.nl

Voor informatie mailt u naar

info@veiliginbeeld.nl

Meer informatie

Share This